Copyrights

De Stichting No Wildlife Crime © 2016

Tenzij anders vermeld berusten alle auteursrechten, merkrechten en/of andere intellectueel eigendomsrechten op informatie, daaronder vallen onder meer teksten, logo’s, geluiden, grafisch materialen als afbeeldingen, die op www.nowildlifecrime.com worden getoond bij De Stichting No Wildlife Crime. Materiaal van derden wordt uitsluitend gebruikt met toestemming van de rechthebbenden. Mocht u ondanks alle door ons in acht genomen zorgvuldigheid menen rechten te kunnen ontlenen aan op www.nowildlifecrime.com gebruikt materiaal, laat ons dat dan zo spoedig mogelijk weten.

 

Disclaimer

De Stichting No Wildlife Crime heeft met zorg de inhoud van de website www.nowildlifecrime.com samengesteld. Onjuistheden kunnen echter voorkomen. De Stichting No Wildlife Crime is op geen enkele wijze aansprakelijk, noch kan verantwoordelijk worden gehouden voor welke geleden schade dan ook welke voortvloeit uit de door De Stichting No Wildlife Crime verstrekte informatie.

Hieronder valt onder meer, maar niet uitsluitend, het inbreuk plegen op auteursrechtelijk beschermde werk(en) of het anderszins in strijd handelen met de intellectuele eigendomsrechten van derden.