ANBI Gegevens

1. Naam
2. RSIN / fiscaal nummer
3. Contactgegevens
4. Bestuurssamenstelling
5. Beleidsplan
6. Beloningsbeleid
7. Doelstelling
8. Verslag uitgeoefende activiteiten
9. Financiële verantwoording

DSC_0125

1. Naam

Stichting No Wildlife Crime

2. RSIN / fiscaal nummer

855547777

3. Contactgegevens

Stichting No Wildlife Crime
Orteliusstraat 15-G
1057 AR  Amsterdam
Email: info@nowildlifecrime.nl

4. Bestuurssamenstelling

Voorzitter: Freek Vonk
Secretaris: Rosalie Stone
Penningmeester: Huub van den Elzen

5. Beleidsplan 2021 – 2022

Stichting No Wildlife Crime levert een bijdrage aan het terugdringen van de stroperij op wilde dieren. De focus ligt nu op wilde dieren die gestroopt en verhandeld worden in Afrika, Azië en Latijns-Amerika. Zie de website voor de target-species. In 2015 staat de oprichting van de stichting en de formele procedures centraal (samenstelling bestuur, raad van advies, ontwikkelen website, keuze voor target-species). In mei 2016 werd de stichting gelanceerd. Sindsdien hebben we hard gewerkt aan de uitbreiding van de stichting en hebben we een groot aantal mooie projecten kunnen financieren. 

In 2021-2022 wordt gewerkt aan de volgende zaken:

  • Uitbreiding potentiele sponsor projecten
  • Vergroten van naamsbekendheid van de Stichting
  • Werven van donateurs en meer focus leggen op inzamelacties
  • Optimale communicatie over de stichting, haar doelen en de projecten die NWC gaat financieren. Door middel van website, social media, programma’s waarin Freek Vonk optreedt en free publicity.
  • Ontwikkelen van plan van aanpak voor 2022 en verder.

6. Beloningsbeleid

De leden van het bestuur en de leden van de raad van advies van No Wildlife Crime ontvangen geen financiële beloning voor hun activiteiten voor de stichting. Voor communicatie en PR werkt de stichting met 1 medewerker die voor 1,5 dagen per week bij No Wildlife Crime werkzaamheden verricht.

7. Doelstellingen

Stichting No Wildlife Crime levert een bijdrage aan het terugdringen van stroperij op wilde dieren. Om wildlife crime te stoppen is geld nodig. Bijvoorbeeld om het salaris van rangers te betalen, om te zorgen dat er goede middelen zijn om dieren te beschermen en om stropers op te sporen en te arresteren.

De doelen van de stichting No Wildlife Crime:

  • NWC verleent financiële steun aan projecten die als doel hebben om wildlife crime te stoppen.
  • NWC gaat zorgen dat zo veel mogelijk mensen in Nederland weten dat wildlife crime bestaat. Hoe meer mensen hiervan weten en hoe meer mensen dit afkeuren, hoe sneller we dit met elkaar kunnen stoppen.

Freek Vonk besteedt in zijn programma’s op TV, zijn kindertijdschrift Wild van Freek en in zijn columns aandacht aan de stichting en aan de projecten die No Wildlife Crime financiert. Updates over de activiteiten worden geplaatst op de website en gecommuniceerd via nieuwsbrieven en social media.

8. Verslag uitgeoefende activiteiten

Sinds de officiële lancering in mei 2016 heeft de stichting vele projecten gesteund. Het afgelopen jaar zijn daar weer nieuwe projecten aan toegevoegd. Zo heeft NWC Project Mecistops geholpen bij het inzetten van technologie om illegale activiteiten rondom de stroperij van o.a. de met uitsterven bedreigde West-Afrikaanse pantserkrokodil op te speuren. Hoe we dat doen? Met NWC hebben we onder meer een bijdrage geleverd aan: de aankoop van speciale akoestische opnameapparaten die stropers kunnen detecteren, transmitters voor de krokodillen, om bij te houden waar ze zich bevinden, en speciale motoren om de verafgelegen gebieden te kunnen bereiken. Daarnaast heeft NWC de Himalyan Tiger Project gesteund. In 2010 waren er nog maar 150 Bengaalse tijgers in de Terai, een gebied op de grens tussen Nepal en India. De Himalayan Tiger Project beschermt deze met uitsterven bedreigde tijgers. Zij helpen de rangers ter plaatse met de strijd tegen stroperij en samen met NWC hebben we o.a. spy camera’s, backpacks en track suits gedoneerd. Verder is NWC in afronding van het steunen van twee nieuwe projecten aangaande Maleise beren op Borneo en de Afrikaanse grijze roodstaartpapegaai in Rwanda.

9. Financiële verantwoording

Download hier het financieel verslag van 2015

Download hier het financieel verslag van 2016

Download hier het financieel verslag van 2017

Download hier het financieel verslag van 2018

Download hier het financieel verslag van 2019

Download hier het financieel verslag van 2020

Download hier het financieel verslag van 2021

Download hier het financieel verslag van 2022

Het standaardformulier over de ANBI gegevens van NWC kun je hier vinden.