Wietse van der Werf

Zijn focus ligt op de zeeën maar zijn liefde is voor álle natuur. Wietse van der Werf, natuurbeschermer nieuwe stijl, leidt burgerinspecteurs op zodat zij illegale visserij kunnen opsporen in de havens of vanuit de lucht kunnen toezien waar er wordt gevist. Naar schatting is 40% van alle vis die wordt verhandeld in Europa, illegaal gevangen.

Het is vrij eenvoudig om de wetten te omzeilen want er zijn te weinig inspecteurs die de vangst kunnen controleren. “Daarom leiden zowel The Black Fish als Wildlife Air Service, even als mijn nieuwe organisatie de Sea Ranger Service, burgers op zoals jij en ik, om inspecteurs te ondersteunen te land, ter zee en in de lucht”, aldus Wietse.

In april 2016 won hij de prestigieuze Future For Nature Award waar een geldbedrag van 50.000 euro aan is verbonden. Dit geld investeert hij onder andere in het opleiden van werkloze Rotterdamse jongeren als ‘zeewachters’ én hij investeert in een zeewaardige patrouilleschip. Met het nieuwe schip kunnen de Sea Rangers beschermde gebieden op zee handhaven en koraalriffen restaureren.

Voor No Wildlife Crime zit hij in de raad van advies waar hij projecten beoordeelt die in aanmerking komen voor donaties. NWC is trots op de hands-on insteek van Wietse en blij met zijn toezegging tijd vrij te maken voor de stichting.