Wietse van der Werf

Zijn focus ligt op de zeeën maar zijn liefde is voor álle natuur. Wietse van der Werf, natuurbeschermer nieuwe stijl, leidt Sea Rangers op zodat zij de zee beter kunnen monitoren. Of het nu gaat om de veranderingen door klimaatverandering op zeeleven of vervuiling van de scheepvaart, Wietse en zijn organisatie de Sea Ranger Service, normale burgers op zoals jij en ik, hebben de oren en ogen om zeebescherming structureel te versterken, in directe samenwerking met overheden. In april 2016 won hij de prestigieuze Future For Nature Award waar een geldbedrag van 50.000 euro aan is verbonden. Dit geld investeerde hij onder andere in het opleiden van werkloze Rotterdamse jongeren tot Sea Rangers én in het bouwen van een nieuw zeewaardige patrouilleschip met zeer lage emissies. De Sea Rangers richten zich inmiddels op het beheer van beschermde gebieden op zee en restauratie van zeegras. Voor No Wildlife Crime zit hij in de raad van advies waar hij projecten beoordeelt die in aanmerking komen voor donaties. NWC is trots op de hands-on insteek van Wietse en blij met zijn toezegging tijd vrij te maken voor de stichting.