Disclaimer

De Stichting No Wildlife Crime heeft met zorg de inhoud van de website www.nowildlifecrime.com samengesteld. Onjuistheden kunnen echter voorkomen. De Stichting No Wildlife Crime is op geen enkele wijze aansprakelijk, noch kan verantwoordelijk worden gehouden voor welke geleden schade dan ook welke voortvloeit uit de door De Stichting No Wildlife Crime verstrekte informatie.

Hieronder valt onder meer, maar niet uitsluitend, het inbreuk plegen op auteursrechtelijk beschermde werk(en) of het anderszins in strijd handelen met de intellectuele eigendomsrechten van derden.